Stryktipsandelarna : 100 kr/st
Travandelarna : 100 kr/st


Max 10 andelar per spelform
Vinst betalas ut så fort de överförts från ATG resp.Svenska Spel

 
    Varje andelsägare kan ladda hem en testversion av copémas program, sen är det lätt att följa med om man vill ha full koll tex under en Tv sänd match. Programet uppdateras hela tiden med förändringar av raden, och utdelning.Spännande att se precis hur vi ligger till .
Vinster betalas ut till dig via det banknr. du uppgivit för mig. Tar er bank någon avgift för att sätta in pengar på kontot, så dras det förstås från din vinstandel.
 
   
Du får själv medela när du vill ha vinsten skickad till dig genom att fylla i formuläret "Vinstutbetalning" eller skicka ett mail för att vi ska slippa skicka pengar fram och tillbaka i onödan. Så länge jag ej får något sådant medelande tar jag det som att vinsten skall sparas för framtida spel, och kommer att adderas till ditt saldo.Det du har tillgodo har du alltid koll på länken Medlemssidan.
 
   

TIPS/TRAVSPEL
Sänds till dig senast Lördag kl.15.00(vid Lördagsspel) Söndag kl.15.00 (vid Söndagsspel) via e-mail som en bifogad datafil (pdf-fil/zippad) som du öppnar/läser/skriver ut med Acrobat Reader,Tipssystemet består i en fil från copémas program.Den är bara att packa upp och öppnas sen i copema tips. Senast Måndag kl.22.00 finns den preliminära utdelningen på Rokadplus hemsida.
 
   

TRAVSYSTEMET
Vi kör ett reducerat,eller enkupongssystem.Val av system beror på hur medlemmarna vill ha det,skriv gärna ENKUPONG/REDUCERAT när du anmäler dig.
Vill majoriteten att vi kör enkupongs så gör vi det, som standard kör vi utskrivet .

Vid reducerat är det ett A-B-C-D system med ett antal villkor som görs via copéma programmet .
Jag skickar ut det tippade systemet senast kl.13.00 på Lördagen så du kan rätta veckans rader med copéma travprogram. Har du inte programmet finns en länk där du gratis kan ta hem en demo av programmen,rättningsproceduren fungerar i demot.
 
   

STRYKTIPSSYSTEMET
Här kör vi ett reducerat system på enkelrader med villkor på teckenfördelning/U-tips. Detsamma som för travsystemet gäller också här om du själv vill ha möjlighet att rätta systemet.
 
   
Har vi lite fler maskor i nätet så ökar chansen att få större fångst.
10 andelar per spelform kan väl vara ganska lagom.När raderna väl sitter så är vi ju inte så många som behöver dela fångsten.
 
   
När du har skickat din anmälan antingen via formuläret eller mail så skickar jag postgironumret i retur till dig där spelinsatsen skall sättas in. Insatser skall vara mig tillhanda (så jag ser den på mitt bankkonto) senast Fredag före aktuell spelomgång för att deltaga i spelet . Spelinsatsen skall alltså ha gått in på mitt bankontot senast Fredag med namn och/eller Id-nr.
 
   
När din spelinsats är insatt på mitt bankkonto och jag fått uppgift om det så skickas ett mail till dig med ett Id-nr och lösenord som bekräftelse på att jag tagit emot insatsen.
Detta nummer är då din nyckel in på vår spelbolagssida.
 
   
Sen kan du gå till Rokadplus hemsida välja Medlemssidan/idnummer för att se ditt saldo (som uppdateras vartefter inbetalningarna/vinster kommer in,SPELSTOPP Fredag),
och kolla så ditt Id-nr finns med,hur många andelar vi är denna veckan m.m.. så du hinner att kontakta mig om något inte stämmer .
 
 

 


Ansvar:Vid eventuella uteblivna vinster p.g.a. av fel vid dataöverföringar, eller felskrivningar av alla de slag tar ej rokad något ansvar.
 
   

Teckna dina andelar
 
   

Vänliga spelhälsningar